14 Ocak 2014 Salı

taaşşuk-u tal'at ve fitnat...

ŞEMSEDDİN SAMİ
TAAŞŞUK-U TAL’AT VE FİTNAT / ROMAN / BORDO-SİYAH / 2004 / 217 sayfa

Şemseddin Sami Tanzimat dönemi yazarlarındandır. 1850 doğumludur. Taaşşuk-u Talat ve Fitnat yani Talat ve Fitnat’ın aşkı Batılı anlamda yazılan ilk roman olarak anılmaktadır. Yazar almış olduğu eğitimin etkisiyle bu romanı Batılı anlamda yazabilmiştir. Şemseddin Sami’nin asıl ünlü yapıtı iki cilt halinde yayınlanan Kaamus-u Türki adlı eseridir. Osmanlıcadaki tüm sözcükleri kapsayan bu eser günümüzde de kullanılmaktadır.
Yazarın eserlerinin tamamı irdelendiğinde o da Ahmed Mithat Efendi gibi toplumuna öncülük eden, öğretmenlik yapan bir yazardır.
Yazar Taaşşuk-u Talat ve Fitnat’ı 22 yaşında yazmış ve yazın yaşamına başlamıştır. O dönemin Coşumcu (Romantik) akımının ürünüdür. Ayrıca roman içinde halk hikayelerinden, mesnevilerden örnekler bulunmaktadır.
18 yaşında yetim kalan Talat Bey, yine bir yaşında öksüz kalan ve babasını dahi tanımayan Fitnat’ın ilk görüşteki aşklarıdır. Bu aşk çok değişik oyunlar ve entrikalarla şekillenecektir. Bu konulara girdiğimiz takdirde romanı okumanın bir anlamı kalmayacaktır. Bu yüzden kalan hikayeyi okuyuculara bırakmak lazım.
Kitabı günümüz Türkçesine Kemal Bek uyarlamıştır.      

Taylan Köken 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder